naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Rehabilitace středověké omalby základní desky astrolábu Pražského orloje
       - kolokvium Praha 26.4.2019

Kolokvium se zabývalo zejména otázkou zda se vrátit k minulému stavu zakreslení astronomické noci na ciferníku orloje, nebo se pokusit najít podobu, která bude více korespondovat s historickými popisy. Bylo vedeno snahou pokusit se sjednotit názory na to, jak má astronomický ciferník Pražského orloje vypadat a jaké kroky by měly být podniknuty. S současným stavem patrně nikdo z obdivovatelů Pražského orloje není spokojen. Nespokojenost ovšem pramení jak z toho, že nemohl být dokončen restaurátorský záměr vrácení staršího provedení, tak z toho, že relativně nedávná modernizace astronomickou nocí nebyla v plné rozsahu zachována. 

Highslide JS

Vyznačená plocha zájmu.

Kolokvium bylo svoláno Českým spolkem horologickým jako součástí odborné veřejnosti. Přes narychlo změněným místem konání kolokvia se část odborníků sešla. Ze setkání byl pořizován obrazový záznam. Program byl následující: 

  1. Úvodní slovo Ing. Petra Krále, předsedy Českého spolku horologického
  2. Vystoupení astronoma Pražského orloje, pana Dr. Zdislava Šímy, CSc.
  3. Vystoupení pana Vojtěcha Sedláčka
  4. Postup restaurování stroje orloje i ciferníku - Pražský orlojník, akad. sochař Petr Skála
  5. Vystoupení pana Milana Patky s bohatou diskuzí
  6. Přečtení dopisu, který zaslal Mgr. Petr Skalický z oddělení restaurování NPÚ
  7. Přečtení stanoviska, které zaslal doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
  8. Široká diskuze

Účastníci se shodli na tom, že takovéto setkání odborníků nad otázkou dalšího vzhledu Pražského orloje má smysl. Kolokvia tedy budou pokračovat, tentokrát snad s menšími organizačními problémy. Diskuze by se mohla zabývat otázkou zavedení průběžného obzoru i uvnitř kružnice Kozoroha, existencí a provedením zeměkoule, umístění textů a nahrazení astronomické noci obecným soumrakem. V diskuzi zaznělo, že to, že o věci bylo v roce 1979 rozhodnuto, nevylučuje, aby situace nemohla být znovu posouzena. 

  

Highslide JS  

Úvodní slovo Ing. Petr Král

Highslide JS  

Astronom Pražského orloje, pan Dr. Zdislav Šíma, CSc.

Highslide JS  

Highslide JS  

Astronom Pražského orloje Dr. Zdislav Šíma, CSc. a pan Vojtěch Sedláček

Highslide JS  

Pražský orlojník a restaurátor, akad. sochař Petr Skála

Highslide JS 

Jedna z možností budoucího vzhledu ciferníku orloj.

Výňatek z úvodního vystoupení předsedy Českého spolku horologického, pana Petra Krále

Svolání kolokvia občanskou iniciativou sklidilo jak poděkování, tak vyvolalo jisté rozpaky. Náš spolek od roku 2006 sdružuje zájemce mnoha profesí o hodinářskou a orlojní problematiku. V roce 2009 jsme vytvořili rozsáhlý web orloj.eu. Magistrát Prahy finančně podpořil překlady základní části do angličtiny a němčiny. Web byl zpočátku založený na obecně známých skutečnostech, později se měnil a rozvíjel vlastní badatelskou činností. Dnes má web asi 200 stránek včetně počítačových simulátorů mnoha orlojů. Ve vztahu k dnešnímu kolokviu bych zmínil například náš přepis a vysvětlení konstrukce malého astrolábu v orlojní knize ze 17. století, který byl určen k tomu, aby zkráceně řečeno, “..každý sphæry, aneb astrolabium vyrejsovati uměl …" V době probíhající rekonstrukce Staroměstské věže probíhaly i ve spolku diskuze o způsobu restaurování ciferníku. Před dokončením rekonstrukce jsem však nepovažoval za vhodné, aby se spolek jakkoliv k situaci vyjadřoval. 

Pražský orloj je významná památka a rozhodnutí o způsobu restaurování přísluší památkářům a nikoliv astronomům, jiným odborným skupinám či veřejnosti. Nic na tom nemění fakt, že jde o památku s astronomickými, respektive astrologickými funkcemi. Spor, který restaurování provázel, se netýkal astronomické podstaty ciferníku. Představoval střetnutí mezi dvěma restaurátorskými přístupy. Mezi pokusem o navrácení památky k původní středověké myšlence nebo zachováním památky v posledním známém stavu a to včetně všech modernizací. Zdůrazňuji, že spor není o astronomickou správnost prvků orloje. Jde o to, zda na středověkém orloji byla přesné zakreslená astronomická noc a zda tam tedy patří. To je oblast, ve které by odborná veřejnost měla hledat koncensus.

Na druhé straně Pražský orloj není jen památka, ale také živé dílo, které se stále vyvíjí a přizpůsobuje novým podmínkám. V historicky krátké době proběhlo několik větších modernizací, se kterými bychom dnes z čistě památkářského pohledu asi měli problém. Společné mají to, že ve své době zásadně zlepšili situaci. 

Velká oprava v letech 1865-66 se nesla, alespoň podle popisu K. J. Erbena, v duchu nikoliv restaurovat, ale dokončit středověké dílo. Pod tímto úhlem musíme posuzovat i tehdejší písemné prameny. I v nich šlo programově o modernizaci, nikoliv o restaurování. Chyby, kterých se při realizaci dopustili “mužové praktičtí” samozřejmě již musíme zachovávat, protože mají historickou hmotnou podobu.

Poválečná změna pohybu čtyřiadvacetníku rovněž modernizovala orloj. Reagovala i na to, že nařizování orloje na pásmový čas způsobilo  ztrátu astronomické věrnosti orloje. Nově vytvořený pohon čtyřiadvacetníku však vrátil alespoň na tomto ciferníku pravý sluneční čas. Neobnovil se původní mechanismus, ale zachoval se smysl unikátního řešení. Proto tuto modernizaci považuji za akceptovatelnou.


Rovněž zakreslení kruhu astronomické noci v roce 1979 nahradilo předchozí chybné zakreslení tmy. Vycházelo však spíše ze snahy posílit astronomický význam Pražského orloje. Nebyly zohledněny historické popisy ciferníku. Ty astronomickou noc neobsahují. Nebyla zohledněna skutečnost, že nikdy kružnice astronomické noci nebyla provedena kovovým prutem. Nebylo vzaté v úvahu, že při nepřesnostech orloje a zejména při nastavení na pásmový čas je její informační přínos více než sporný.


Ovšem jako “zachování známého stavu” s kruhem astronomické noci musíme počítat. Památkovou péči však lze vykonávat i jinak, než zachovávat poslední  stav. Tato zásada je dobrá zásada. Nemůže však být brána dogmaticky. Nebudeme chránit například poruchu, jen proto, že je to poslední známý stav. Naopak musíme chránit historii vývoje i se všemi chybami, zejména pokud by jejich odstraňování porušilo autentičnost památky. Musí být chráněna nejen hmota ale i duch památky. U relativně správných avšak odstranitelných modernizací je rozhodování složité. Odstranění relativně přesné astronomické noci nezasahuje do autentických hmot a je vratné. Proto je možné uvažovat o "Rehabilitaci středověké omalby základní desky astrolábu Pražského orloje".     


Svoláním kolokvia nechceme upírat pravomoc či zodpovědnost příslušným orgánům památkové péče. Domníváme se však, že kolokvium by mohlo alespoň vyvolat o některých otázkách širší diskuzi.


Petr Král

Základní texty pro  26th International Congress  of History of Science and Technology - Praha 2021

Kongres, bude v polovině prázdnin roku 2021. Pořádá Scientific Instrument Commission, součást International Union of History and Philosophy of Science and Technology. Stránky pražského kongresu jsou zde www.ichst2021.org/iuhpst-dhst/our-history

Související starší články a rozsáhlejší texty do diskuze

Další názory:

Pokusíme se vést diskuzi mezi různými názory. Protože však máme špatnou zkušenost s otevřeným diskuzním fórem, bude tato diskuze moderovaná. Své názory můžete sdělit formou emailu na adresu  info (kyselá ryba) orloj . eu  nebo využít formulář v závěru článku. Věrohodně podepsaný příspěvek zveřejníme. Vyhražujeme si právo vyřadit příspěvky obsahující osobní výpady.  


Vaše jméno
Váš E-mail:
Názor:

Některé názory zaslané emailem

 

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu