naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníČeská republika


Péče o památky PrahyVirtuální muzeum hodin o.s.


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Tabule dlouhosti dne i noci, vejchodu, poledne i západu k spravování orloje obojího .....

...., celého i polovičného, kterak ten srovny[?] bíti má podle svých hodin, a to přes celý rok, položení české země a k vyvýšení pólům L. grádů od niekdy D. Thadeáše Hájka z Hájku před CXVI lety vydaná [= 1573] a nyní dle nového kalendáře spravená. Léta M DC LXXXIX [= 1689]

stránky 2 orlojní knihy digitalizované AHMP

Ke správnému nařízení Pražského orloje musel jeho správce mít dostatečné astronomické znalosti a pomáhat si různými tabulkami. V orlojní knize ze 17. století je uvedeno několik takových tabulek. První je uvedena tabulka délky dne a noci pro nastavování českého i německého času. Tabulka má poměrně obsáhlý název. Plyne z něj, že byla vytvořena roku MDCLXXXIX, tedy roku 1689 podle tabulek Tadeáše Hájka z Hájku platných pro lokalitu Pražského orloje přepočtených na gregoriánský kalendář . 

Tabulka má 9 sloupců uvádějící symetrická data pro první a druhou polovinu roku. V řádcích tabulky jsou uváděny jen některé dny, takže celá tabulka se vejde na jednu stránku. Tabulka začíná dnem 23.12., kdy uvádí Slunce ve znamení Kozoroha. Údajem dle celého orloje se myslí čas zobrazovaný na čtyřiadvacetníku českého času. Časem poloorlojním se myslí čas německý, který je dnes zastoupen běžným občanským časem SEČ, tehdy rovněž pravý sluneční. Jistě nepřekvapí, že není uváděno poledne podle polovičního orloje, protože je vždy ve 12.00 ani západ Slunce podle celého orloje, protože je vždy ve 24.00.  Do sloupce svátků ( někdy i do sloupce délky dne ) je uváděn také vstup Slunce do jednotlivých znamení.  

Dnové měsíců ročních Svátkové podle kalendáře Dlouhost dne
hodi. min
V[ý]chod Slun. celého orloje
hodin. min
Vej[c]hod Slun. na půl orloje
hodi. min
Poledne celého orloje
hodi. min
Západ polovičného orlo.
hodi. min
Svátkové podle kalendáře Dnové měsíců ročních
23.12.Slunce na Kozorohu7:5016:108:0520:53.55
4.1.
11.1.
8.0
8:10
16.0
15:50
8:00
7:55
20:0
19:55
4:0
4:5
9.12
2.12.
16.1.
19.1.

Ferdinanda?
8:20
8:30
15:40
15:30
7:50
7:45
19:50
19:45
4:10
4:5
??27.12.
24.12.
20.1.
21.1.
??Fabiana ??
Anežky panny
8:40
slunce na Vodnáři
15:29
15:26
7:43
7:42
19:43
19:42
4:17
4:18
slunce na Střelci23.11
21.11

30.1.
2.2.

Hromnic
9:0
   9:50 ??
15:0
14:50
7:36
7:29
19:30
19:25
4:30
4:35
??12.11.
9.11.
5.2.
8.2.
Háty panny

9:20
9:30
14:40
14:30
7:20
7:15
19:20
19:15
4:40
4:45
 Linharta
Eustachia
6.11.
3:11.
...
19.2.
20.2.
Slunce na Rybách
10:07
10:10
13:52
13:50
6:57
6:55
18:57
18:55
5:4
5:5
Slun: na Štíru
Korduly pan:
23:10.
22:10.
...

21.3.
Benedikta op.
Slunce na  Skopci12:0
6:018:06:0
24.9.
22.3.12:512:55 ?
5:5717:576:4Slunce na  Váhy23.9.

Při přepisu části tabulky byl den doplněn číslem měsíce, aby vynikla symetričnost tabulky. V originále je měsíc uveden po straně tabulky. Čas je uvádět ve tvaru hodina:minuta, ačkoliv v originále jsou číselné údaje zakončeny tečkou. Symbol znamení je nahrazen slovním popisem.

Tabulka obsahuje možná několik nepřesností. Na některé upozorníme. Tabulka začíná dnem 23.12. Protože neobsahuje symetrické datum, dá se předpokládat, že jde o zimní slunovrat. Ten však podle současných tabulek v roce 1689 byl 21. prosince v 01:28. Druhý řádek uvádí symetrické dny 4.1. a 9.12. To je v prvním případě 12. dni po 23. a zároveň 14. dní před 23.12.  Možná jde o chybu převodu z juliánského kalendáře na kalendář gregoriánský. 

Tabulka 19.1. uvádí svátek Ferdinanda, ačkoliv na současném kalendáriu je  svátek Marty panny.  

Délka dne 2.2. v originále uváděná jako 9:50 měla být 9:10. (24:00 - 14:50 = 9:10)  Rovněž 23.3.  by východ slunce měl být uveden jako 11:55.  Zajímavý je i údaj vstupu Slunce do znamení Vah, který je uváděn před podzimní rovnodennosti. Den je zde ještě o 5 minut delší. Pohyb Země kolem Slunce není rovnoměrný, kdežto rozdělení na znamení ano. 

I náš přepis několika hodnot je pouze orientační. Zdá se, že orlojní kniha by si zasloužila hlubšího rozboru. Například uváděné svátky někdy s kalendáriem orloje nekorespondují. Je třeba porovnat údaje s  kalendářem platným v  roce 1689, porovnat astronomické údaje se současnými údaji a pod. Ujme se někdo tohoto rozboru? 

Přečetl Baudisch, komentoval Král


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu