naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Oprava v roce 1930

V roce 1930 probíhala rozsáhlá restaurace orloje včetně opravy soch, o které dvoustránkou s podrobnou fotodokumentací informoval tehdejší rodinný týdeník Pestrý týden počátkem roku 1931. Součástí článku jsou technické fotografie z atelieru T. Vojty, které ukazují stav soch i s popisem, proto na článek upozorňujeme. Je zmiňována předchozí oprava z roku 1923 a novinář chválí prozíravost městské rady, protože: „ ... častější opravy a odborný dozor nad celým orlojem jest velmi prospěšné tím, že předejde se nákladným opravám pozdějším.“

Sochy 1930

Názvy a popis vnějších soch se od současného poněkud liší. Kromě smrtky, lakomce a anděla jsou všichni ostatní nazýváni Turky, pravděpodobně podle špičatých čepic. Turka-marnivce a Turka-kytaristu můžeme identifikovat s jejich přibližně současnou podobou, ale dnešní ušlechtilí muži, filosof, hvězdář a kronikář, byli ještě ve třicátých letech našimi předky považováni za Turky.

Sochy 1930

Pozoruhodné je, že v seznamu apoštolů uvádějí Krista i s fotografií (první vlevo) , o kterém byla novinářská zmínka již při slavnostním uvedení do provozu v roce 1866. Kristus z roku 1930 vypadá velmi autenticky a jako jediná figura je bez atributů, které mají světci. V. Rosický (1923) se o Kristu nezmiňuje a ani v jeho knize není fotografie, která by postavu z roku 1923 připomínala. Apoštoly identifikovali prof. Dr. Cibulka a Dr. J. Květ a asi i jim nebylo vše zcela jasné, protože jednoho apoštola neidentifikovali. Mohl by to být Bartoloměj, Filip nebo i Juda Tadeáš, kteří mohou mít jako atribut knihu. Kniha je častý atribut světců a seriózní autoři se do nepodložených spekulací asi nechtěli pouštět, tak raději přiznali, že nebyl zjištěn. Tato skladba z roku 1930 je z pohledu zažitých náboženských zvyklostí nejčistší. Jen tak na okraj připomínáme reprodukci otáčecí fotografie, uveřejněnou v kapitole Historické pohledy na jiném místě a kterou jsme identifikovali do třicátých let. Tam je Kristus také zobrazen, i když na velmi malé ploše a značně stylizovaný, stejně jako ostatní postavy.

Spoštolové 1930

Po ničivém požáru v roce 1945 jejich skladbu a podobu změnil V. Sucharda a tak se o identifikaci můžeme jen dohadovat. Pro úplnost ještě uvádíme, že stránku z Pestrého týdne nám poskytl současný orlojník ak. soch. Petr Skála.

text a repro: Stan. Marušák

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu