naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Co je cisioján

Je to veršovaný, obvykle  slabikový kalendář, který označuje v roce den nepohyblivých svátků významných světců a sloužil jako pomůcka k zapamatování těchto pevných církevních údajů. První slabika z celého jména světce je pak příslušný den napsána na kalendáři. Místa mezi těmito významnými dny  jsou vyplněna se světci  nesouvisejícími slabikami tak, aby verše dávaly pokud možno nějaký smysl. Básnicky je tento literární útvar někdy poněkud kostrbatý, ale zapamatovatelný. Vznikaly přibližně od 12.století (v Čechách od století třináctého) a používaly se do 17.století.  Celý roční cisioján má 365 slabik, jsou známy latinské, české nebo německé. Po rozšíření knihtisku se už v 16.století začaly objevovat tištěné kalendáře a cisiojány se přestávaly používat.

Na kalendářní  desce pražského orloje jsou slabiky uvedeny zcela na okraji. Je zde napsán jeden z českých cisiojánů,  staročeský z druhé poloviny 16.století. Jeho uvedení na orloji je zásluhou městského archiváře K. J. Erbena. Jako ukázka je na fotografii dešifrována jeho prosincová část, v přepisu : Po - sně - hu - Bá - ra -  sMi - ku - lá - šem - šla, v no - ci - Luc - ka - len - pře - dla, - po - vě - děl - To - máš - tre - stán: Na - ro - dil - se - Kri - stus - Pán.

Další údaje, týkající se nedělního písmena a základních historických údajů o kalendářích jsou uvedeny v oddílu o astronomii.

cisioján prosinec

text a foto: Stan. Marušák

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu