naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

radnice s orlojem ?Staročeský orloj ve Slaném, upomínající na Pražský orloj ? 

V SOUPISU PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMĚLECKÝCH  v království českém OD PRAVĚKU DO POČÁTKU XIX. STOLETÍ - XX. POLITICKÝ OKRES SLÁNSKÝ napsal FERDINAND VELC na straně 223 a 224 mimo jiné: (kniha na OpenLibrary)

RADNICI daroval městu dne 23. června 1378 císař Karel IV., věnovav k tomu cíli dům, který na něho právem odúmrtním po měšťanu Lukášovi spadl s výslovným nařízením, aby si město dům ten upravilo na radnici, což se také stalo. ... ... Ve výši prvého patra nalézal se staročeský čtyřiadvacetihodinový orloj, upomínající na orloj staroměstský v Praze. Že byl ozdobným, dovídáme se z několika záznamů. Roku 1554 dne 26. července učinili purkmistr páni smlouvu s Danielem Skřivanem z Nového Města Pražského na opravení orloje rathouského i farského, začež mu 22 kop míš. vyplaceno. Dne 2, dubna 1576 ujednáno s Nehemiášern malířem, že mu od malování rathousu dílem dobrým a na pochválu lidskou dáno bude 20 kop míš. Roku 1597, kdy dne 12. prosince Janu malíři za práci jeho, kterou vedl při malování a obnovení herologium z obou stran figurami, purkmistr páni se mu uvolili dáti 30 kop, pan primas Jiřík Balas a Václav Prošovský přidali mu dvě kopy. Roku 1609 byl orloj již valně hlásným či pověžným zanedbán a roku toho projednáno za 14 kop k vyčištění a nahrazení jednoho kola. Dům radniční a jeho tvar výborně možno seznati z obrázku Willenbergova, kde i orloj lze rozeznati.

Roku 1751 dal hrabě Michal z Martinic na místě staré radnice postaviti novou, která však dne 2. srpna 1795 shořela. Byla ale obcí roku  1795 — 1796 znovu postavena. ... ... Pro věž pořízeny nové hodiny s dvěma železnými ciferníky za 200 zl. ; stroj těchto hodin viděli jsme roku 1894 na Národopisné výstavě v Slaném. Nové hodiny na věži zřízeny v květnu 1873. Nad hodinami jsou dva cimbály. ... ... Větší a poslední opravy dočkala se radnice v roce 1890; upravil ji v slohu renaissančním architekt Rudolf Stech. Věž, 43 m vysoká, rozvržena jest zvenčí na dvě patra ; dolejší sahá až po okapní římsu střechy  dvoupatrového domu radničního. Hořejší patro má ve svém středu na všech čtyřech stranách ciferník, pod nímž a nad nímž obdélníkové okno s rovným ostěním .

rytina

Text přináší více otázek než odpovědí. Je "herologiem" míněno "horologium" tedy hodiny, které byly po stranách zdobeny figurami po vzoru pobaltských orlojů od Nicolause z Lilienfeldu? Ve starých záznamech slovo "orloj" většinou znamená libovolné hodiny, většinou s čtyřiadvacetihodinovým ciferníkem. Slovo "staročeský" by mohlo odkazovat na dobu používání českého času, tedy před rok 1547, kdy císař Ferdinand I vydal nařízení o používání německého času. Slovní spojení "upomínající na orloj staroměstský v Praze" by mohlo naznačovat, že byly zobrazovány i astronomické údaje či šlo o hodiny s výrazným uměleckým zpracováním. Město Slaný leží mezi Kadaní a Prahou, tak se jisté souvislosti nabízejí....

Novější obrázek pivovaru s radnicí v pozadí. Ciferníky jsou poloorlojní, tedy dvanáctihodinové.

Novější pohled na pivovar s radnicí v povzdílí.

V textu Soupisu památek nacházíme nacházíme ještě další odkazy na staré hodiny - orloj.  Například:

LOUNSKÁ BRÁNA tvořila střed západní části hradeb. Z historických zpráv o ní podáváme: Roku 1565 dán na bránu nový krov cihlový. Musila býti však stavby prosté, neúhledné, neboť hned po opravě této ještě téhož roku dne 30. listopadu jednalo se o to, aby Lounská věž byla vyšší a »kštaltovnější«, a proto dne 17. prosince 1565 purkmistr páni smluvil s mistrem Pavlem postavení této brány. Tento postavil vysokou věž s vysokým jehlancovitým krovem, s pěkným cimbuřím a věžičkami v rozích. Tak stála až do roku 1609. Toho roku učiněna sbírka na orloj a cimbál pro bránu. Cimbál měl býti 4 centnýře těžký (po 28 V2 kopách) ; k němu zhotoveno bylo i srdce, aby se mohlo zvoniti k poplachu. Slití svěřeno mistru Matouši Voříškovi, konváři z Roudnice. Ten ulil cimbál bez 16 liber 6 centů těžký, jenž nebyl ale pro množství mosazi a málo cínu dosti resonančním. Ciferník k hodinám rozdělen byl na 12 a na 24 hodin.

Pomozte zodpovědět úvodní otázku. Zkuste si zapátrat. Možná objevíte jiné a lepší vyobrazení. Možná najdete v archivu na Kladně další stopy. Zkuste se připojit k našemu  pátrání po orlojích. 

Petr KrálTelefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu