naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informace "o nás", cíl portálu, kontakty, sponzorství, kniha návštěv

Portál www.orloj.eu zajišťují členové a sympatizanti občanského sdružení Virtuální muzeum hodin o.s. Realizace probíhá ve spolupráci s fotoateliérem FOTO Marušák a s sdružením podnikatelů RETIS.


Server  jsme s panem Marušákem začali tvořit v roce 2009. Veškeré náklady s tvorbou a provoz jsme hradili sami. V roce 2010 se přidali sponzoři, Pražský magistrát, Metrostav, Potrubí Praha, fyzické osoby a další. Od roku 2010 tvoří a provozuje portál občanské sdružení Virtuální muzeum hodin o.s. jehož jsem předsedou.

Hlavním cílem projektu je vytvořit rozsáhlý integrující portál o orloji. Vytváříme místo, kde jsou publikovány relevantní informace o orloji z různých úhlů pohledu. Jedná se převážně o články členů a sympatizantů našeho sdružení. Mezi "vlastní" autorská díla patří například fotografie technického řešení orloje pořizované v průběhu dlouhých let a dokumentující tak situaci dnes již nezachytitelnou. Patří mezi ně články s historickou, aktuální, uměleckou, teoretickou a zejména technickou tématikou.Totéž platí i o web designu a programových řešeních. Kromě například vlastních simulátorů orloje uvádíme i díla jiných autorů s jejich souhlasem (Filler, Sandler, Rada, Sedláček, ...). Integrující funkci zajišťují zejména odkazy na informace uveřejněné v jiných on line zdrojích.

Nesnažíme se vytvořit encyklopedii typu wikipedie. Zcela zásadně se odlišujeme tím, že připouštíme, a dokonce vyžadujeme, vlastní výzkum autorů, který je u wikipedie naopak zakázán. Proto na našich stránkách vždy autora uvádíme. Zákaz vlastního výzkumu má i humornou polohu. Zatímco my nemůžeme ve wikipedii opravit zjevnou chybu převzatou z jiného renomovaného zdroje, autor stránky wikipedie o staroměstském orloje uvádí více než 20 citací z našich stránek, které jsou napsány i na základě našeho vlastního výzkumu. Jinak to ale asi nejde.

Ve srovnání s jinými týmy zabývajícími se historickou památkou má náš tým portálu orloj.eu jiné složení. Nechybí zde sice historik, odborník na archiválie či restaurátor. Převažují však spíše technické profese. Náš pohled na tuto uměleckou a technickou památku je proto trochu jiný, než pohled čistého historika, památkáře či astronoma. Umožňuje to odhalit řadu nepřesností v jiných materiálech. Samozřejmě to také může způsobit chyby nové.

To co a jak bude na webu publikováno neformálně projednává "redakční rada". Preferujeme určitou pluralitu názorů. V konečném výsledku mám hlavní slovo a odpovědnost já. Portál je otevřen i jiným názorům. Budeme rádi, když se o svůj pohled na orloj podělíte.

Ing. Petr Král, předseda občanského sdružení Virtuální muzeum hodin o. s.

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu


Kontakt na hlavní autory

( emaily nejsou uváděny ve formě snadno čitelné robotem. Opište je prosím bez mezer a kyselou rybu nahraďte znakem @ )

Kontakt na orlojníka


Poděkování

Partnerství PrahyZa pomoc děkujeme všem, kteří nám při tvorbě pomáhají. Zejména chceme poděkovat současnému orlojníkovi, ak. sochaři Petru Skálovi. Mezi sympatizanty patří dále Jindřiška Bumerlová, Miroslav Baudisch, Pavel Baudisch, David Knespl, Josef Kouba, Václav Papřok a další, kteří se podílejí jak na tvorbě obsahu serveru, tak na jeho financování.

Poděkování patří i firmám, které finančně podpořili provoz občanského sdružení Virtuální muzeum hodin o.s. Jmenujme alespoň Metrostav a Potrubí Praha

Projekt byl také podpořen přijetím partnerství Prahy v oblasti cestovního ruchu. Tato dotace byla použita zejména na vytvoření jazykových mutací.

Finanční dar, dobrovolná pomoc, sponzorský příspěvek

Poskytnutí daru je nejpřímější forma pomoci při tvorbě tohoto webu. Dar je mořné poskutnout na číslo účtu u FIO banky:

2801617704 / 2010

O tom, jak darovat se obecně můžete informovat například na stránkách www.neziskovky.cz Na poskutný dar vystavíme doklad o daru nebo podepíšeme darovací smlouvu. Na poskytnutý dar můžete většinou uplatnit odpočet ze základu výpočtu daně. Můžete navrhnout vlastní smlouvu nebo využít tento vzor smlouvy.

Vaše peníze nejsou náš cíl, ale prostředek pro další provoz a rozvoj serveru. Pomoci nám můžete i jinak. Máte-li nějakou zajímavou informaci o orloji, podělte se o ni. Může jít i o souvislost vzdálenou. Text: Petr Král, předseda Českého spolku horologického


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu