naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Josef Mánes 

(12.5.1820 Praha – 9.12.1871 Praha)

Josef Mánes - kresba

Pocházel z malířské rodiny. Významnými umělci byli jeho strýc Václav a otec Antonín (oba působili na Pražské akademii) i jeho sourozenci – starší sestra Amálie a mladší bratr Quido.

Josef Mánes nejprve studoval na Pražské akademii (mezi jeho učitele, kromě otce, patřil i F.Tkadlík). Působily však na něj i jiné vlivy. Především studijní pobyt v Mnichově, dále přátelství se šlechtickou rodinou Sylva-Taroucců (někdy uváděných jako Silva-Tarouccové), na jejichž panství v Čechách pod Kosířem často pobýval, ale hlavně cesty po Moravě, Slovensku a Slezsku, kde se setkával s venkovskými lidmi, kteří ho okouzlovali svou opravdovostí a v nichž viděl národní kořeny. Ke konci života, již oslaben postupující duševní nemocí, podnikl další cesty do ciziny. Navštívil Moskvu a také vytouženou Itálii – Řím.

V Mánesově díle se promítají různá prostředí, ve kterých se pohyboval, i směry typické pro 19. století: základ v renesanci a druhé rokoko (obraz Políbení a snad sem můžeme řadit i cyklus Život na panském sídle), romantismus (např. Setkání Petrarcy s Laurou, Labská krajina). Ve studiích venkovanů, kde zachycoval slovanské typy i jejich kroje (Veruna Čudová) už můžeme vidět nástup realismu. V ornamentální tvorbě (např. na praporech spolků Sokol, Hlahol, na výzdobě dopisních papírů, vějířů, na diplomech, ilustracích k Rukopisu zelenohorskému) inspirované studiem středověkých motivů, předznamenával secesi. Důležitou částí jeho díla jsou i portréty (Josefína). J. Mánes se také zapojil do národního života – působil v Umělecké Besedě. Josef Mánes - Josefína Byl vyslán, aby portrétoval účastníky Kroměřížského sněmu.

Jeho rodina,i on sám, však byli přesvědčeni, že je nadán pro velká monumentální díla, ale téměř žádné jeho velké plány nebyly realizovány. Dlouho např. pracoval na návrzích pro chrám v Karlíně. Nakonec jeho původní návrhy byly značně pozměněny a realizovala se podle nich  např. výzdoba dveří tohoto chrámu. Podle Mánesova návrhu vznikla také litinová mříž,která obklopuje románskou rotunda sv. Kříže a alegorická skupina na atice bývalé České spořitelny na Národní třídě. Podle Mánesova návrhu se také vyzdobil divadelní sál v Sobotce.

Jediným realizovaným skutečně monumentálním dílem je kalendářní deska Pražského orloje. Vtělil do ní svou představu spojení člověka a přírody. Venkovana a jeho obyčejnou denní práci vyzdvihl do oblasti vyššího umění. A jak uvádí Hana Volavková „Promyšlenou kompozicí vtělil obraz vlasti – celých Čech – do obecného obrazu světa.“ (Josef Mánes,Praha 1981, str.167)

Josef Mánes nebyl svými současníky příliš přijímán. Jeho dílo však položilo základ pro tvorbu pozdějších umělců, především pro generaci Národního divadla.

text: Jindřiška Bumerlová

Prof. Karel Boromejský Mádl: Josefa Mánesa Orloj 

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu