naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Orloj a letní čas

Zavedení letního času má příznivce i odpůrce. Kam však letní čas opravdu nepatří, je astronomický ciferník Pražského orloje. Také se letní čas dnes na astronomický ciferník orloje nenastavuje a to navzdory médiím, které to často tvrdí.


Jak to bylo

Zdeněk Horský v knize Pražský orloj z roku 1988 barvitě líčí problémy, které přináší nastavení orloje na letní čas:

".. Je třeba označit za značné neporozumění věci, že byl na tento čas nařizován i Pražský orloj.... Orloj pak ukazoval astronomickou situaci nikoliv místa o 50° severní šířky a 15° východní délky, tedy Prahy, ale místa na 50° severní šířky a 30° východní délky, tedy zhruba Kyjeva. ..... Zvlášť trapná situace nastávala večer, kdy Slunce ještě zářilo a z domu U ZVONU a TÝNSKÉ ŠKOLY se jeho paprsky odrážely a oslňovaly skupinky čekající před orlojem - a přitom orloj již ukazoval Slunce zapadlé a odměřoval další staročeský den, který však ještě nenastal...."

Různé posuny pásmového času se děly již dříve. Na přelomu roku 1946 byl zaváděn dokonce zimní čas, který naopak posunoval čas o hodinu na západ, tedy na úroveň nultého poledníku. Tento posun byl možná světovým unikátem. Hejble s časem byly zrušeny v roce 1950. V roce 1979 opět zavedeny, ačkoliv důvody pro to nejsou příliš zřejmé.

Doktor Šíma dohlíží na astronomické údaje orloje od roku 1985 a tvrdí, že za jeho éry se na astrolábu letní čas nezaváděl. Minulý orlojník pan Zámečník také říká že: "Letní čas se nastavoval pouze na bočních číselnících, přede mnou totéž dělal předchůdce pan Valášek. Pátrání po tom, kdy se se letní čas nastavoval i na hlavním ciferníku orloje, začalo být skoro detektivní. Naštěstí jsme díky panu Patkovi získali kopii korespondence Klubu za starou Prahu z roku 1982 a tak můžeme věc trochu poodhalit. Sám pan Patka se se rovněž zasloužil o zrušení letního času na orloji, tentokráte v roli nositele informace, konkretně přenositele dále zmíněného dopisu.

Doktor Horský patrně nechtěl nebo nemohl otázku řešit přímo v Astronomickém ústavu ČSAV, tak provedl jakýsi obchvat. Napsal koncept zdůvodňovacího dopisu a předal ho Klubu za starou Prahu. Předseda Klubu za starou Prahu (Prof. Ing.arch Dr. Emanuel Hruška, DrSc) 6. 10. 1982 zaslal Astronomickému ústavu žádost o posouzení problematiky. Posouzením žádosti se zabýval - kdo jiný než doktor Horský. Patrně uznal, že pisatel má pravdu. Dovolujeme si citovat z závěrečného dopisu ředitele ústavu:

Ústavní rada našeho ústavu se touto problematikou dne 8. listopadu 1982 zabývala a souhlasí s návrhem dr. Zdeňka Horského, CSc., obsaženém v jím sestaveném konceptu dopisu Národnímu výboru hlavního města Prahy ze dne 3. května 1982, to znamená, aby v době platnosti letního času byl pražský orloj ponechán v SEČ.

Můžeme tedy uzavřít, že letní čas se na astronomickém ciferníku Pražského orloje nastavoval v létech 1979 až 1982 za orlojníka pana Valáška.

Ještě zbývá podotknout, že doktor Horský navrhl i jiné nouzové opatření. Navrhl po dobu platnosti letního času doplnit sluneční rafii orloje další dočasně připojenou rafií. Rafie by byla odkloněnou od předchozí o 15° ve směru hodinových ručiček. Ukazovala by středoevropský letní čas při zachování správných astronomických údajů polohy Slunce. Tím by orloj demonstroval další časoměrnou funkci, kterou je rozdíl mezi středoevropským časem a středoevropským letním časem. Toto opatření však nedoporučoval, zejména pro citlivou otázku výtvarného i technického řešení.


Jeden z bočních ciferníků orloje

Jak to je dnes

Orloj - tím samozřejmě myslíme astronomický ciferník - jde samozřejmě stále podle SEČ bez změny na letní čas. Pouze ciferníky po stranách orloje, které ukazují běžný občanský čas, se na letní čas přeřizují. Jeden z bočních ciferníků na obrázku vlevo. Jeden z bočních ciferníků orloje

Možná zde je zdroj mylné informace, že i orloj se na letní čas nastavuje. Boční ciferníky jsou rovněž ovládané strojem orloje a tak je to tak trochu pravda. Astroláb však stále zachovává nastavení odpovídající zeměpisné poloze orloje. Na obrázku vpravo je soukolí úhlového převodu točivého momentu k ručkovým strojkům bočních skleněných ciferníků. Rozpojovací spojka umožňuje, že poloha ruček bočních ciferníků se dá nastavovat po minutě.

Dále se letní čas u orloje nastavuje v omezení chodu apoštolů. Apoštolové jdou vždycky jen od devíti do třiadvaceti  hodin (platí od 29.6.2012) podle SEČ. V noci jen odbíjí bicí stroj.

Hodiny na věži ukazují občanský čas a proto se na letní čas bohužel nastavují.

Naštěstí jsou na orloji ještě jedny hodiny, které se na letní čas také nikdy nenastavují. Jde o přesýpací hodiny Smrtky.

Text: Petr Král, foto: Petr Skála, San. Marušák


Odkazy:


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu