naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Orloj je když ....

Není to tak jednoduché, pokusme se nejdříve dohodnout na definici. Terminologii zamlžuje také fakt, že dost dlouhou dobu výraz z latiny - horologe, horologium -   měl význam jak hodiny tak orloj. Hodiny mohou být a také jsou bez orloje, ale orloj bez hodin ne. Z různých zdrojů, slovníků a internetu nám vyhovuje definice, že to jsou: Ve středověku původně každé hodiny na budovách a zejména věžích.  Později  věžní nebo interiérové  hodiny, ukazující nejen kolik je hodin, ale i postavení a vztahy Slunce a Měsíce s dalšími astronomickými souvislostmi, vztahujícími se k místu instalování. Bývají  doplněné bohatou výtvarnou výzdobou.

Takže nebudeme považovat za orloj hodiny s pohyblivými mechanickými figurami, které nemají ani jednu astronomickou funkci, jako je třeba přestavěný transformátor v Kryštofově údolí. Jsme také nedůvěřiví k výrazu orloj, kdy jsou tak nazývány hodiny jen s kalendáriem a otáčivou mapou hvězdné oblohy, jako například tzv. Planičkův orloj v podobě, jak byl vyráběn ve dvacátých letech minulého století. Naopak můžeme říkat orloj hodinám se zvonící figurou v Uherském Brodě, i když  ukazují jen jediný astronomický jev, fáze Měsíce na otáčející se kouli.

Orloje z počátku 20.století z Litomyšle a Prostějova figury nemají a jako orloje jsou asi proto téměř neznámé. Přesto jsou to plnohodnotné orloje s excentrickým astrolábem, podobným, jako v Praze.

Existují také  zařízení bez astrolábu, tzv. heliocentrické orloje, jako je například ten v Olomouci. Jsou to modely sluneční soustavy s blízkými planetami, obíhající kolem Slunce a kromě vzájemné pozice planet další údaje přímo neukazují, něco jako planetária. Stroje tohoto typu jsou  doplňovány dalšími ciferníky, které sice ukazují především časové a kalendářní údaje, ale mohou mít i jiné ukazatele, třeba fázi Měsíce. Takže přece jen můžeme říkat orloj.

Pak jsou ve světě orloje, máme na mysli orloje v Soulu a v Tokiu, o kterých píšeme na jiném místě, které mají sice uspořádání s astroláby, ale ty jsou více či méně věrně okopírovány od pražského  a nerespektují astronomické vztahy k místu, na kterém jsou instalovány.  Nemohou tak věrohodně ukazovat např. výšku Slunce nad obzorem nebo soumrak. Proti Praze, která je na 50O severní šířky, jsou tyto orloje na 37O a 35O severní šířky. Takže i tady jsme na rozpacích.

A to se na nás připravuje výtvarné dílo. Máme na mysli plánovaný objekt na fasádě přístavby ostravského Divadla loutek, který je v projektu nazýván orlojem. První návrh jsme zaregistrovali asi před dvěma léty, byly to hodiny s rozvernými loutkovými motivy a  pravděpodobně pohyblivými figurami, takže bychom ho za orloj nepovažovali. S dalším návrhem, který spolu s přístavbou už dostal stavební povolení a má být realizován do roku 2011, si zatím nevíme rady.  Dominantou fasády bude kruhový výtvarný světelný objekt, který  ukazuje hvězdnou oblohu a na obvodu rozsvěcovanými diodami čas. Zatím se do naší definice nehodí, ale budeme sledovat a necháme se překvapit.


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu