Pro nastavení planetária 12.07.2020 ver.2

PlanetaOdchylka -Odchylka +StředAstro.NASTAV
Mercury-45.57 °1.87 °-21.73 ° 315.88 ° 338 °
Venus-0.95 °0.64 °-0.11 ° 315.21 ° 315 °
Earth-2.22 °1.66 °-0.29 ° 290.75 ° 291 °
Moon-7.56 °7.83 °-0.04 ° 17.27 ° 17 °
Mars-13.15 °8.32 °-2.42 ° 322.63 ° 325 °
Jupiter-11.47 °0 °-5.73 ° 292.2 ° 298 °
Saturn-11.08 °3.36 °-3.9 ° 298.39 ° 302 °
* U Měsíce (Moon) je uvedena ekliptikální délka.
Ostatní souřadnice jsou heliocentrické.

Cílem programu je doporučit dlouhodobé nastavení rafií s minimalizací chyby proti astronomické skutečnosti. To je významnné zejména u planet s velkou excentricitou dráhy, zejména u Merkuru a Marsu.

Program vypočítává nastavení rafií planetária tak, že vychází z okamžité astronomické hodnoty heliocentrické ekliptikální délky po jednotlivých dnech. Během periody oběhu planety vyhodnocuje odchylky proti pohybu rafie rovnoměrným pohybem jedné otáčky 360° za astronomickou periodu. Předpokládá tak ideální převodové soustrojí. Ve variantě lze upravit na reálné převodové poměry, které však autor programu nezná.

Program doporučí nastavení rafií tak, aby průměrná odchylka byla 0°. Tím je zajištěno, že po dobu minimálně jednoho roku jsou rafie v "nejlepším dlouhodobém nastavení".