Pro nastavení planetária 14.12.2019 ver.2

PlanetaOdchylka -Odchylka +StředAstro.NASTAV
Mercury-5.15 °42.3 °18.8 ° 212.79 ° 194 °
Venus-1.2 °0.38 °-0.36 ° 336.89 ° 337 °
Earth-2.64 °1.22 °-0.71 ° 82.35 ° 83 °
Moon-11.26 °4.09 °-3.82 ° 112.94 ° 117 °
Mars-19.28 °2.21 °-8.55 ° 205.92 ° 214 °
Jupiter-11.51 °0.05 °-5.76 ° 274.63 ° 280 °
Saturn-10.42 °4.02 °-3.23 ° 291.99 ° 295 °
* U Měsíce (Moon) je uvedena ekliptikální délka.
Ostatní souřadnice jsou heliocentrické.

Cílem programu je doporučit dlouhodobé nastavení rafií s minimalizací chyby proti astronomické skutečnosti. To je významnné zejména u planet s velkou excentricitou dráhy, zejména u Merkuru a Marsu.

Program vypočítává nastavení rafií planetária tak, že vychází z okamžité astronomické hodnoty heliocentrické ekliptikální délky po jednotlivých dnech. Během periody oběhu planety vyhodnocuje odchylky proti pohybu rafie rovnoměrným pohybem jedné otáčky 360° za astronomickou periodu. Předpokládá tak ideální převodové soustrojí. Ve variantě lze upravit na reálné převodové poměry, které však autor programu nezná.

Program doporučí nastavení rafií tak, aby průměrná odchylka byla 0°. Tím je zajištěno, že po dobu minimálně jednoho roku jsou rafie v "nejlepším dlouhodobém nastavení".