Nastavení planetária 05.03.2021 ver.2

PlanetaOdchylka ±OpravaAstro.NASTAV
Mercury-12.72°34.72°-11.11° 233.54°222°
Venus-1.14°0.43°0.21° 332.72°333°
Earth-0.24°3.59°-1.68° 165.06°163°
Moon-4.67°11.04°-3.11° 246.65°244°
Mars0.00°20.16°-12.43° 98.01°86°
Jupiter-2.13°0.00°0.97° 312.45°313°
Saturn-0.01°0.91°-0.46° 305.58°305°

Dokončeno v: 11:08:10 AM       RESET
rokměsícdenhodinainterval[dny]

Cílem programu je doporučit dlouhodobé nastavení rafií s minimalizací chyby proti astronomické skutečnosti v celém nastavovacím intervalu. To je významnné zejména u těles s velkou excentricitou dráhy, zejména u Merkuru a Marsu a Měsíce.

Program vypočítává vzorky astronomického nastavení rafií planetária v zadaném intervalu [dny] a vyhodnocuje odchylky proti pohybu rafie rovnoměrným pohybem s rychlostí jedné otáčky za astronomickou periodu.

Program doporučí okamžité nastavení rafií tak, aby průměrná odchylka byla 0° v celém intervalu. Tím je zajištěno, že po dobu zadané periody jsou rafie v "nejlepším dlouhodobém nastavení".