naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Model zvěrokruhu

Znamení zvěrokruhu

Při startu nastaveno dnešní datum. Zvolte jiné     

Pražský orloj ukazuje na astronomickém ciferníku také v jakém znamení se nachází Slunce. Poloha symbolu Slunce na horním aktivním obrázku odpovídá momentální poloze ukazatele na orloji. Jde o zjednodušený model vycházející, tak jako na orloji, z kruhové interpolace pohybu. Také je zachována nepřesnost orloje, kdy Slunce je na střední původní kružnici, ačkoliv by mělo být na vnější kružnici dodatečně vyrobené. (Nepřesnost vznikla při chybné opravě v roce 1866).

Znamení zvěrokruhu kontra souhvězdí

Pojem znamení zvěrokruhu si žádá bližší vysvětlení. Znamení jsou sice stejně pojmenovaná jako souhvězdí v rovině ekliptiky, ale nelze je s nimi zaměňovat. Souhvězdí vycházejí z výtvarně ztvárněných obrazců výrazných hvězd na obloze. Jsou proto různě velká a nestejnoměrně rozložená. Znamení naproti tomu jsou jen rovnoměrně rozmístěné úseky kružnice, které jsou také pojmenované podle souhvězdí. Proto je nutné hovořit o tom, ve kterém znamení Slunce stojí, nikoliv v kterém souhvězdí.

Nebylo by to až tak důležité, kdyby poloha znamení a souhvězdí spolu korespondovala, jenže v současné době je poloha překvapivě cca o jedno znamení posunuta. Lze předpokládat, že v době zavedení znamení byl v pojmenování relativní soulad. Během času se jarní bod posunoval a nadále posunuje. Rychlost posunu je natolik malá, že k pojmenování muselo dojít v době značně dávné. Soulad byl cca před 2500 lety.

Bližší informace najdete třeba článku O zvířetníku od Dr. F. J. Studničky; Vesmír, 1877 a samozřejmě na naší stránce o znameních.

Zastavme se ještě u pojmu zvěrokruh, zvířetník či zodiak kontra pojmu ekliptika

Všechna mě známá pojednání o orloji, včetně našeho webu trochu matou pojmy tím, že kolo ekliptiky někdy nazívá zodiak či zvěrokruh. Kružnice ekliptiky je na Pražském orloji prezentována dodatečně připojeným kruhem z drátu na "kolo ekliptiky". Na kole jsou nakresleny symboly jednotlivých znamení. O zvěrokruk či zodiak se však nejedná. Začněme definicemi.

Ekliptika je zdánlivá roční dráha Slunce pohybujícího se na pozadí hvězd. Protíná světový rovník v jarním a podzimním bodě. Jedná se o průmět oběžné dráhy Země na nebeskou sféru.

Zodiak, zvířetník či zvěrokruh je naproti tomu pás podél ekliptiky o šířce +/-9° Podstatné je to, že je od ekliptiky vzdálen na obě strany, což ve stereografické projekci vychází dokonce jako nesoustředné kružnice. Skutečná šířka pásu je taková, aby prakticky pojmula zvířetníková souhvězdí. Tak to alespoň říkají některé definice. Pak je to ovšem i vnitřní rozpor názvu zvěrokruh, který není vlastně není kruhem...

Na Pražském orloji a orlojích s astrolábem obecně je kolo s kružnicí ekliptiky vlastně úhloměr ilustrovaný znameními zvířetníku. Tyto ilustrace jsou převážně umisťovaná uvnitř kruhu. Přesto se mu říká zvěrokruh. Myslím si, že to není ke škodě věci.


text a program Java script: Petr Král, foto: Stan. Marušák


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu
 Znamení zvěrokruhu symbol Slunce