naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Simulátor nastavení údajů kalendária Pražského orloje

Simulátor ukazuje aktuální natočení kalendářní desky Pražského orloje s možností nastavit libovolné datum v roce. Po obvodu kalendářní desky je mezikruží rozdělené na 365 "řádek" o čtyřech polích. Od vnitřní strany je pro každý den v roce napsán den v měsíci, pořadové písmeno dne v týdnu, jméno světce a slabika cisiojánu. Na konkrétní platný "řádek" ukazuje novější (od opravy v r. 1866) ukazatel v horní části kalendária. Původně ukazovala platný údaj socha anděla v poloze 9. hodiny. V simulátoru jsme fotografii otočili, aby jméno světce bylo lépe čitelné. 

Současné ukazování dne v měsíci i dne v týdnu jedním ukazatelem je zde vyřešeno geniálním trikem. Na kalendáriu nejsou napsány konkrétní dny v týdnu, ale opakující se posloupnost písmen a. Který den určité písmeno značí, se odvodí od vyhlášeného nedělního písmena pro daný rok. (Pro přestupný rok se vyhlašují písmena dvě.)

Simulátor vznikl díky laskavosti autora upravené fotografie, pana Vlasty Fillera. Model jsme trochu upravili a přidali textové zobrazení aktuálních dat a jmen světců s poukazem na různé provedení původní desky z roku 1866 (Mánes) a její kopie z roku 1946 (Číla). Více o rozdílech kopie kalendářní desky najdete na samostatné stránce pana Marušáka.


cisioján ukazovátko

Nastaveno na dnešní datum. Zvolte jiné.
    

(Nastavit lze pouze ciferník. Čas ani s pomocí Mistra Hanuše vrátit nelze. )

aaa

Obrazová část odpovídá současné kopii kalendária. První jméno světce uváděné programem odpovídá stavu původního Mánesova kalendária. Pokud se stav liší, je v závorce uveden i současný stav. Hvězdičkou je vyznačen pravděpodobně chybný údaj. (Například 8. listopadu) 


text: Petr Král  Java script: Vlasta Filler, Petr Král, foto: Vlasta Filler


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu