naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

500. výročí první známé zmínky o olomouckém orloji.

Vernisáž výstavy  3.10.2019 

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS  

Highslide JS 

Pět set let je úctyhodná doba, uplynulá od popisu města Olomouce, ve kterém básník Stephan Taurini v roce 1519 uvádí, že olomoučtí měšťané rádi užívají nápoje v místních vinárnách, jakoby byli v zasedací síni u mistrně zhotovených hodin s pohyblivými znameními, které nemají ve světě obdoby. Což je první písemná zmínka o olomouckém orloji vůbec.

Tvůrčí tým Vlastivědného muzea pod vedením kurátora Mgr. Radima Himmlera, ředitele  Muzea Komenského v Přerově a člena našeho Českého spolku horologického (ČSH), uspořádal v největším sále VMO k tomuto výročí velkolepou výstavu, která svým rozsahem pravděpodobně nemá v historii olomouckého orloje obdoby.  Obsahuje historické artefakty, listiny a kresby od počátku 16. století až do současnosti, tedy k nové podobě z poloviny minulého století.

Výstavě dominuje 5 metrů dlouhá a téměř 3 metry vysoká dřevěná maketa v měřítku 1:1 číselníkové části orloje z let 1574 až 1895, kdy byl více než tři sta let na orloji nainstalován astroláb Paula Fabricia. Ten je na maketě jako renesanční originál připevněn spolu s koly pohonu, jako v dávné instalaci.  Netočí se, to je pro tak významný a historický exponát samozřejmě nepřípustné.  Vizualitu makety doplňuje interaktivní počítačová simulace pohybů s astronomickými údaji a  s obrazovými galeriemi z akvarelu J. V. Fischera. Tuto divácky atraktivní část navrhli a pro výstavu zhotovili členové ČSH ( P. Skála, D. Knespl, P. Král, St. Marušák a R. Himmler za přispění námětů od dalších našich členů).

Figurální výzdobou fasády byl olomoucký orloj pověstný i v minulosti. Rozsáhlý soubor soch, sošek andělíčků a biblických výjevů, vzniklých v minulých staletích, kontrastuje s nejnovější podobou, dnes po více než šedesáti letech také už historickou záležitostí. Soubor sádrových modelů figurek a národopisných kreseb z pozůstalosti po Karlu Svolinském ukazuje, jak hluboce byl spjat s rodným hanáckým prostředím.

Některá období vývoje orloje nejsou širšímu okruhu veřejnosti dostatečně známa, protože byla připomínána jen okrajově.  Tím je například podoba orloje z doby kolem roku 1926, kdy byl výtvarně upraven v duchu nové republiky, aby nepřipomínal jeho podobu z období Rakouska - Uherska. Tak se v podstatě aktuálně přizpůsobovala politické objednávce. Jakoby předznamenávala dobu jen o 30 let později, kdy do Československa naplno vtrhnul socialistický realizmus.

Za pozornost stojí také krátké zastavení u jediné fotografie velkého horizontálního hodinového stroje od firmy Eduard Korfhage & Söhne z Bueru (Německo - Dolní Sasko, hmotnost cca 2800 kg), který pohání soustrojí orloje od roku 1898 do dnešních dnů. Stroj je i odborné veřejnosti málo znám a je prakticky nepřístupný, proto na tuto okolnost upozorňujeme.

Olomouckému orloji se náš spolek na těchto stránkách věnuje dlouhodobě po celou dobu existence orlojového webu, založeného již před deseti léty. ( zde a zde). Výstava v Olomouci trvá tři měsíce,  až do 5. ledna 2020 a není jasné, zda bude zachována v tomto rozsahu i nadále, třeba na jiném místě. Je to asi nereálné, ale olomoucký orloj by si podobnou pozornost určitě zasloužil.

Text a foto: Stan Marušák


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu