naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Jan Prokeš - orlojník ze Sobotky

Mezi významné sobotecké osobnosti patří i hodinářský mistr - Jan P r o k e š . Narodil se 17. listopadu 1818 v Nové Pace. Po vyučení u svého otce a krátké praxi v Praze se r. 1838 usadil v Sobotce, kterou proslavil svým uměním hodinářským. Jeho největším dílem byl přesně jdoucí model staroměstského orloje, který už řadu let nešel a měl být vyhozen do starého železa. Jan Prokeš Prokeš s pomocí kaplana P. D. F. Šimůnka, znamenitého matematika, vyrobil stroj a nabídl, že orloj opraví za 300 zl. To však pražští hodináři nedopustili. Po řadě intrik byla práce zadána Daňkově továrně.

Prokeš měl už tehdy za sebou řadu pozoruhodných strojů. R.1863 získal výsadu (patent) na kapesní hodinky, natahované tlakem. Vyrobil celou serii rozličných orlojů, které ukazovaly kalendářová data a další zajímavé údaje. Několikeré z nich byly ve sbírkách soboteckého musea a město Sobotka je ochotně předalo do Jičína. Prokešovou specialitou byly věžní hodiny. V roce l861 postavil nový stroj na věž soboteckého kostela (nahradil Brojírův stroj z r.1749) a současně na soboteckou radnici (oba byly spuštěny 15. 12. 1861 v poledne). Jeho dílem jsou např. věžní hodiny v Libáni, ve Veliši, v Ml. Boleslavi, v Rokycanech a j. Na věž sv. Mikuláše ve Vršovicích umístil hodiny, které ukazují fáze měsíce a polohu večernice.

Pro soboteckou radnici postavil ještě stroj s průsvitným ciferníkem, který byl původně prosvěcován petrolejovou lampou. Byl spuštěn 19. 10. 1865 a jde o první takový ciferník ve střední Evropě. Ručičky byly poháněny převodem ze stroje z r. 1861, dnes už je na věži stroj nový. (Původní ciferník byl rozbit nepozorností při kácení "stromu republiky" a hodiny pak byly léta mimo provoz.)

Sotva si Prokeš kdy pomyslel, jak bude jeho dílem v Sobotce pohrdáno. Zemřel v Sobotce 12.12.1890.text: K. Samšiňák, zpravodaj památkové péče - Informační server pro Jičín a okolí


Podstatně obsáhlejší informace O SOBOTECKÉM HODINÁŘI PROKŠOVI vyšla v roce 1941. Zvláštní otisk z „Věstníku soboteckého“ roku 1941 VYTISKLA KNIHTISKÁRNA LEOPOLDA LAŽANA V SOBOTCE.

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu