naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional


Je unikátní a nejdokonalejší na světě  ?

Určitě ne, i když lze o něm říci mnoho superlativů. V některých vlastnostech unikátní je, ale to lze prohlásit i o dalších evropských orlojích. Každý orloj je v technických řešeních unikátem, takže i srovnávání je obtížné. Ale hezky se čtou obdivná slova o pražském orloji z minulosti, že: „ .... je to dílo jedinečné, vynikající samostatnými myšlenkami konstrukčními, s nimiž se u žádného jiného podobného stroje neshledáváme. V celém světě sotva najdeš orloje, který by se pražskému vyrovnal...“   

My ho budeme chválit stručně a s odkazy na jiná místa serveru, kde jsou podrobnější informace.


Ze všech středověkých evropských orlojů má nejvíce zachovalých původních prvků, kovaných částí a kol. Samozřejmě nás napadá otázka, zda dnes ve třetím tisíciletí by byl někdo schopen tento výkon našich předků zopakovat. My si myslíme, že ne, i kdyby byl honorář milion (není podstatné v jaké měně). Středověké řemeslníky už obdivujeme  na jiných místech (vlastní kapitola).

Systém  zdvojeného závěrkového kola bicího mechanizmu ze 17.století (vlastní kapitola) byl už  v  době vzniku unikátní, byl to výsledek průběžného zlepšování orloje. Podobné řešení je známo u italských orlojů, ale starší a dodnes funkční  není známo.

Umění vyrobit dutý hřídel patřilo k špičkovým výkonům doby. Pochopitelně to museli umět i  tvůrci starších orlojů, ale na pražském  jsou před ciferník vyváděny tři pohyby a tak souosé duté hřídele jsou dva. To už unikátní je (vlastní kapitola). Současné provedení je z roku 1865.

Pražský orloj ukazuje čtyři časy (vlastní kapitola), z nichž babylonský a staročeský (italský) jsou sice už několik století anachronizmem, ale je možné je odečítat i dnes. Nepravidelný babylonský čas v současné době neukazuje žádný jiný orloj. 

Pozoruhodné je také udržování symbolů Slunce a Měsíce na obvodu zvěrokruhu a tak znázornění polohy nad obzorem, to také není pravidlem na jiných orlojích. Připomeneme jen krátce, že čáry pro východ a západ platí nejen pro Slunce a Měsíc, ale také pro souhvězdí, která jsou na prstenci zvěrokruhu.

S ukazováním výšky nad obzorem souvisí také oblast astronomické noci, kterou je možné také na orloji identifikovat. Ta je proměnlivá se zeměpisnou šířkou. Dlouho byla na pražském orloji zakreslena nepřesně, oprava nastala až koncem sedmdesátých let minulého století. Správné řešení předvádíme v interaktivní konstrikci.

Světovým unikátem je vnitřní mysteriózní mechanizmus otáčení Měsíce, vyrobený pravděpodobně ve druhé polovině 17.století, podrobně o něm píšeme ve zvláštní kapitole.

O novodobém převodu na čtyřiadvacetník píšeme také  ve zvláštní kapitole. Složitý  mechanizmus vypadá dost bizarně. Těžko můžeme srovnávat s jiným mechanizmem se stejnou funkcí, staročeský (italský) čas je už přežitkem.  

Zvláštní kapitolou jsou sochy apoštolů.  Dlouho na orloji nebyly: “ ...  zbytečné a směšné světské figurky jako na jiných hodinách,  kterým se chlapci, nerozumné děti a sedláci obdivují .. takovéto titěrnosti a umělé hříčky hodinám na ceně nepřidají“. To konstatuje několik seriózních autorů, kteří se k orloji vyjadřovali. Pravděpodobně se na orloj dostali až v 19. století. Přitom pravidelná figurální představení byla součástí mnoha  orlojů v jiných městech.  Byly to však figury většinou světské nebo i zvířecí, náboženské postavy se obvykle nepohybují. V Bernu se předvádějí šašci a medvědi v mnoha podobách, což není divu, protože medvěd je erbovním zvířetem tohoto města. V Lundu před trůnící madonou pochodují rytíři a dvořané. V Olomouci byly náboženské a královské sochy  nahrazeny sportovci, zaměstnanci, zemědělci, vědci a dalšími  symboly proletariátu. Neznámý autor pražských apoštolů (připustíme-li, že sochy vznikly až ve druhé polovině 19. stol.) se pravděpodobně řídil příkladem poslední verze orloje štrasburgského z roku 1842. Tam apoštolové pochodují před Kristem, na dalších točnách jsou doplněni světskými figurami před kostlivcem a zpodobněním sedmi dnů v jedoucích alegorických kočárech.

Unikátní je umístění apoštolů za dvířky, která se otvírají jen na půl minuty, po zbytek hodiny jsou skryti uvnitř své vlastní komory a nejsou vidět. Přesně řečeno vidět jsou z prvního patra radnice, kde byl pro turisty zařízen pohled úzkým oknem na stojící apoštoly. Na jiných orlojích jsou figury  umísťovány  na točny a při pohybu vystupují jakousi bránou, otvorem z vnitřku orloje.

Jsme přesvědčeni, že v současné době je pražský orloj nejvíce napodobovaný a kopírovaný orloj na světě. Víme o třech funkčních (Soul, Tokio, Stará Bystrica - vlastní kapitola) a od května 2010 má být další, pravděpodobně funkční kopie v Šanghaji (prezentace Prahy na EXPO 2010). K tomuto zatím nemáme technické informace, možná později.

  Text: Stan.Marušák

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu