naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Kompletní simulátor Pražského orloje

Pražský nebo také Staroměstský orloj je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších turistických atrakcí historického centra Prahy. Jedná se o středověké astronomické hodiny na jižní stěně věže Staroměstské radnice v Praze. Ačkoliv byl orloj v historii několikrát vážně poškozen, byl vždy opravován s cílem co nejvíce zachovat technickou, uměleckou i duchovní integritu. V současné době je patrně nejlépe zachovaným středověkým orlojem vůbec. Celý orloj, ukazatele, odbíjení, zvonění, pohyby apoštolů a sošek ovládá většinou původní kovaný stroj, jehož základ byl postaven v roce 1410 Mikulášem z Kadaně. Od velké opravy v roce 1866 je řízen rovněž mechanickým chronometrem Romualda Božka. Aby divák orloji lépe porozuměl, vytvořili jsme tento komplexní simulátor. Řečeno s orlojní knihou: ""... aby sobě jeden každý sám sphæram, aneb astrolabium, jakéž se při témž orloji spatřuje vyrejsovati uměl ..." 

Simulátor Pražského orloje umožňuje modelovat nastavení astronomického i kalendářního ciferníku Pražského orloje pro daný okamžik. Tlačítky + a ++ lze spustit zrychlený chod. V celou hodinu nebo na přání spustí animaci představení apoštolů včetně zvonění Smrtky, kokrhání kohouta a odbíjení hodin. Při kliknutí na významné body fotografie celku se otevřou další informační panely. (Například kliknutí na okénko zobrazí šestici apoštolů.) Se simulátorem lze uskutečnit i experimenty s nastavením na jinou lokalitu.

vzhled simulátoru verze 1
Základem simulátoru je astronomický ciferník. Jednotlivé prvky astrolábu (Ekliptika, Slunce, Měsíc, ciferník českého času) se nastavují pro aktuální nebo nastavené datum a čas. V pravé horní poloze jsou všechny časy zobrazované orlojem uvedeny textově. Simulátor zobrazuje platný pásmový čas v sekundách (normálně i v římských číslicích) a dále s pětiminutovou přesností čas český, temporální a hvězdný (siderický). Výpočet ekliptikálních souřadnic a všech časů je počítán “astronomicky správně” podle času serveru pro lokalitu orloje. Modeluje tedy co by  orloj v Praze měl zobrazovat, ať je volán odkudkoliv na světě. Pražský orloj stejně jako všechny mechanické orloje ukazuje trochu zjednodušeně průměrné astronomické hodnoty. Krátký popis ukazatelů najdete také na souhrnné stránce na webu orloj.eu.

Kalendárium se nastavuje dle gregoriánského kalendáře i pro období, kdy ještě nebyl tento kalendář zaveden. Mánesova kalendářní deska je natočena v souladu s originálem tak, že medailón platného měsíce a medailón platného znamení je zcela nahoře. Pro lepší čitelnost se v detailu zobrazuje den, nedělní písmeno, svátek a cisioján. Nedělní písmeno umožňuje jedním ukazatelem zobrazovat kromě dne v roce i den v týdnu. Pro každý běžný rok je vyhlášeno, které písmeno připadá na neděli. Vyhlášené nedělní písmeno pro zadaný rok pro gregoriánský i juliánský kalendář se zobrazuje pod detailem. Pro rok 2018 a běžný kalendář je to písmeno G. Zobrazené datum (písmeno A) je tedy pondělí.


Poznámky k řešení

Simulátor je koncipován na Full obrazovku 1366:768, tedy s poměrem 16:9.  (Vstup do Full režimu obvykle klávesou F11). K případné úpravě velikosti na obrazovce můžete použít lupu (obvykle CTRL + kolečko myši). Vzhledem k tomu, že ciferníky orloje jsou v reálu umístění nad sebou, ale počítačové obrazovky jsou většinou na šířku, byla opuštěna myšlenka realistického vzhledu simulátoru.

Automatická činnost a samostatné spuštění animace

Simulátor se při startu nastaví na čas SEČ, tedy na čas na který je nařízen Pražský orloj. V každou pátou minutu se nastavení prvků obnoví. V celou hodinu v době od 9:00 do 23:00 se spustí animace průvodu apoštolů a pohyblivých soch. K tomu vyzvání Smrtka. Následně simulátor odbije čas v čtyřiadvacetihodinovém členění. Na přání lze animaci spustit tlačítkem “GO”. 

vzhled simulátoru verze 1Nastavení data a času na libovolnou hodnotu

Na výběrových lištách lze zadat konkrétní datum a čas a pomocí tlačítka “Set” nastavit simulátor. Výjimku tvoří nastavení roku, které se pro velký rozsah musí zadávat po částech. Pátou minuty se simulátor vrátí na aktuální hodnoty. K okamžitému nastavení na aktuální hodnotu, tedy na čas serveru, slouží tlačítko “NUL”.

Podstatné je, že sluneční rafie je nastavena na pásmový čas, kdežto symboly Slunce a Měsíce jsou nastaveny na svou ekliptikální délku. Nejsou tedy pevně připojeny na rafie.

Zrychlený chod

se spustí tlačítky "+" (otáčení sluneční rafie rychlostí 1°/0.1 sek) nebo "++" (natáčení 1 den/ 0.1 sec). Zrychlený chod se ukončí při nejbližší páté minutě nebo vynuceně tlačítkem "NUL". Během zrychleného chodu se zobrazuje datum a čas odpovídající nastavené astrolábu. Při volbě "++"  se otáčí nejen rafie astrolábu včetně číselníku českých hodin, ale i Mánesovo kalendárium.

Experimenty

Se simulátorem lze dělat různé experimenty. Je možné ho nastavit na některé astronomicky důležité body. K zadaným hodnotám simulátor dospěje iterační metodou. Aby výpočet nebyl příliš dlouhý, spokojíme se s přesností lepší než 1/2 hodiny.  
Model umožňuje například demonstrovat Metonův cyklus, kdy po 19 letech nastane téměř stejné postavení Slunce a Měsíce vůči Zemi. Tento cyklus je zmiňován v nejstarším dokumentu o orloji, listu Mikuláši z Kadaně.  Počátek cyklu je nastaven na rok 2000, konec na rok 2019 stejný den a čas. Vidíme jen malé posunutí symbolu Měsíce.

Také je možné nastavit simulátor na různé lokality. Navrženy jsou místa, kde existují repliky orloje. Při volbě lokality se nastaví zeměpisná šířka i délka a časové pásmo. Nastavením na jiné zeměpisné souřadnice je možné sledovat, jak se mění nastavený čas na orloji a také, jak se mění kružnice obzoru. V nové lokalitě se předpokládá, že sluneční rafie je nastavena na pásmový čas, ekliptika je nastavena na 1. střední sluneční čas. Tím vznikne v lokalitách vzdálených od poledníku pásmového času značná odchylka hvězdného času.  

Lokalita:   Praha   Hybe   Lund   Soul   Tokio  N=  0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

Doplňkové informace

Simulátor obsahuje další doplňkové informace blíže ukazující a vysvětlující detaily Pražského orloje. Lze je vyvolat kliknutím na významné body střední fotografie. Informace se otevřou do dalších informačních panelů, jak můžete vidět na obrázku. Například kliknutí na některé okénko apoštolů zobrazí popis a detailnější fotografie šestice apoštolů. Kliknutí do kalendária vyvolá detail medailónů desky. 

Programově je simulátor řízen serverem s využitím astronomické PHP třídy od pana Jozífa. Ve zrychleném chodu je astronomicky simulátor pouze nastaven na počáteční polohu. Animaci  provádí Javascript zjednodušeně podle převodových poměrů v orloji. Otáčení ciferníku českého času počítá jako kdyby tam byl starší klikový mechanismus.  

Komplexní simulátor Pražského orloje Simulátor vzniká na přechodu let 2017 / 2018, tedy v době, kdy probíhá rekonstrukce orloje a celé radniční věže. To jistě přinese i změny vzhledu. Navazuje na dřívější projekty, zejména na simulátor  znovuobjeveného Steinichova Eclipsoskopu,  dále  pak  na simulátor  orloje nastavovaného na pravý sluneční čas s grafikou dle Astrolaabium Parvum, jednoduchého orloje italského typu nebo orloje v Mantově.  Ještě více informací o Pražském orloji získáte na našem webu orloj.eu.

Současná grafika simulátoru je přechodovou fází mezi podobou z roku 2017 a výhledovým stavem 2018 a více. Na jedné straně se ještě nepodařilo vše znovu nafotografovat a zpracovat a na druhé straně restaurátorský záměr nebyl pro protesty skupiny údajných odborníků dokončen podle původního návrhu. Spor je prakticky o to, zda má být zachován poslední známý stav i se všemi modernizacemi, nebo se má podoba orloje více přiblížit stavu po velké opravě v letech 1865-66. Podoba simulátoru se proto bude ještě měnit. 

Vlastní simulátor zde.
 

Autory koncepce simulátoru i jeho tvůrci a provozovatelé jsou pánové Petr Král a Stan. Marušák za přispění orlojníka Petra Skály a dalších členů Českého spolku horologického. První jmenovaný je autorem programové realizace, druhý pak je autorem zejména grafického návrhu, fotografií i většiny doprovodných textů. Autoři vycházeli z výstižného shrnutí geometrie astrolábu pražského orloje Karlem Sandlerem. Pro řešení v PHP použili astronomickou třídu celestialSphere pana Jozífa.

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu