naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Kompletní simulátor Pražského orloje

Pražský nebo také Staroměstský orloj je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších turistických atrakcí historického centra Prahy. Jedná se o středověké astronomické hodiny na jižní stěně věže Staroměstské radnice v Praze. Ačkoliv byl orloj v historii několikrát vážně poškozen, byl vždy opravován s cílem co nejvíce zachovat technickou, uměleckou i duchovní integritu. V současné době je patrně nejlépe zachovaným středověkým orlojem vůbec. Celý orloj, ukazatele, odbíjení, zvonění, pohyby apoštolů a sošek ovládá většinou původní kovaný stroj, jehož základ byl postaven v roce 1410 Mikulášem z Kadaně. Od velké opravy v roce 1866 je řízen rovněž mechanickým chronometrem Romualda Božka. Aby divák orloji lépe porozuměl, vytvořili jsme tento komplexní simulátor. Řečeno s orlojní knihou: ""... aby sobě jeden každý sám sphæram, aneb astrolabium, jakéž se při témž orloji spatřuje vyrejsovati uměl ..." 

Simulátor Pražského orloje umožňuje modelovat nastavení astronomického i kalendářního ciferníku Pražského orloje pro daný okamžik. Tlačítky + a ++ lze spustit zrychlený chod. V celou hodinu nebo na přání spustí animaci představení apoštolů včetně zvonění Smrtky, kokrhání kohouta a odbíjení hodin. Při kliknutí na významné body fotografie celku se otevřou další informační panely. (Například kliknutí na okénko zobrazí  šestici apoštolů.) vzhled simulátoru verze 1

Základem simulátoru je astronomický ciferník. Jednotlivé prvky astrolábu (Ekliptika, Slunce, Měsíc, ciferník českého času) se nastavují pro aktuální nebo nastavené datum a čas. Textově pro lepší pochopení ukazatelů simulátor uvádí všechny časy zobrazované orlojem. Simulátor zobrazuje SEČ v sekundách (normálně i v římských číslicích) a dále s pětiminutovou přesností čas český, temporální a hvězdný (siderický). Výpočet ekliptikálních souřadnic a všech časů je počítán “astronomicky správně” podle času serveru pro lokalitu orloje. Modeluje tedy orloj v Praze, ať je volán odkudkoliv. Krátký popis ukazatelů najdete také na souhrnné stránce na webu orloj.eu.

Kalendárium se nastavuje dle gregoriánského kalendáře i pro období, kdy ještě nebyl tento kalendář zaveden. Mánesova kalendářní deska je natočena v souladu s originálem tak, že medailón platného měsíce a medailón platného znamení je zcela nahoře. Pro lepší čitelnost se v detailu zobrazuje den, nedělní písmeno, svátek a cisioján. Nedělní písmeno umožňuje jedním ukazatelem zobrazovat kromě dne v roce i den v týdnu. Pro každý běžný rok je vyhlášeno, které písmeno připadá na neděli. Vyhlášené nedělní písmeno pro zadaný rok pro gregoriánský i juliánský kalendář se zobrazuje pod detailem. Pro rok 2018 a běžný kalendář je to písmeno G. Zobrazené datum (písmeno A) je tedy pondělí.


Poznámky k řešení

Simulátor je koncipován na Full obrazovku 1366:768, tedy s poměrem 16:9.  (Vstup do Full režimu obvykle F11). K případné úpravě velikosti na obrazovce použijte lupu (obvykle CTRL + kolečko myši). Vzhledem k tomu, že ciferníky orloje jsou v reálu umístění nad sebou, ale k dispozici je v normálním případě obrazovka na šířku, byla opuštěna myšlenka realistického vzhledu simulátoru.

Automatická činnost a samostatné spuštění animace

Simulátor se při startu nastaví na čas SEČ, tedy na čas na který je nařízen Pražský orloj. V každou pátou minutu se nastavení prvků obnoví. V celou hodinu v době od 9:00 do 23:00 se spustí animace průvodu apoštolů a pohyblivých soch. K tomu vyzvání Smrtka. Následně simulátor odbije čas v čtyřiadvacetihodinovém členění i v době nočního klidu. Na přání lze animaci spustit tlačítkem “GO”. Pokud chcete spustit animaci i v době klidu, nastavte nejprve jiný čas.

vzhled simulátoru verze 1Nastavení data a času na libovolnou hodnotu

Na výběrových lištách lze zadat konkrétní datum a čas a pomocí tlačítka “Set up” nastavit simulátor. Výjimku tvoří nastavení roku, které se pro velký rozsah vždy musí zadat z klávesnice. Po 5 minutách se simulátor vrátí na aktuální hodnoty. K okamžitému nastavení na aktuální hodnotu, tedy na čas serveru, slouží tlačítko “NUL”.

Zrychlený chod

se spustí tlačítky "+" (otáčení sluneční rafie rychlostí 1°/0.1 sek) nebo "++" (natáčení 1 den/ 0.1 sec). Zrychlený chod se ukončí při nejbližší páté minutě nebo vynuděně tlačítkem "NUL". Během zrychleného chodu se nezobrazují aktuální časové informace. Otáčí se nejen rafie astrolábu včetně číselníku českých hodin, ale i Mánesovo kalendárium.

Doplňkové informace

Simulátor obsahuje další doplňkové informace blíže ukazující a vysvětlující detaily Pražského orloje. Lze je vyvolat kliknutím na významné body střední fotografie. Informace se otevřou do dalších informačních panelů, jak můžete vidět na obrázku. Například kliknutí na některé okénko apoštolů zobrazí popis a detailnější fotografie šestice apoštolů. Kliknutí do kalendária vyvolá detail medailónů desky. 

Programově je simulátor řízen serverem s využitím astronomické PHP třídy od pana Jozífa. Ve zrychleném chodu je astronomicky simulátor pouze nastaven na počáteční polohu. Animaci  provádí Javascript zjednodušeně podle převodových poměrů v orloji. Otáčení ciferníku českého času počítá jako kdyby tam byl starší klikový mechanismus.  

Komplexní simulátor Pražského orloje Simulátor vzniká na přechodu let 2017 / 2018, tedy v době, kdy probíhá rekonstrukce orloje a celé radniční věže. To jistě přinese i změny vzhledu. Navazuje na dřívější projekty, zejména na simulátor  znovuobjeveného Steinichova Eclipsoskopu,  dále  pak  na simulátor  orloje nastavovaného na pravý sluneční čas s grafikou dle Astrolaabium Parvum, jednoduchého orloje italského typu nebo orloje v Mantově.  Ještě více informací o Pražském orloji získáte na našem webu orloj.eu.

Vlastní simulátor zde.
 

Autory koncepce simulátoru i jeho tvůrci a provozovatelé jsou pánové Petr Král a Stan. Marušák za přispění orlojníka Petra Skály a dalších členů Českého spolku horologického. První jmenovaný je autorem programové realizace, druhý pak je autorem zejména grafického návrhu, fotografií i většiny doprovodných textů. Autoři vycházeli z výstižného shrnutí geometrie astrolábu pražského orloje Karlem Sandlerem. Pro řešení v PHP použili astronomickou třídu celestialSphere pana Jozífa.

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu